OST WON LookBook

Models: ANDRIY OVCHARENKO (PLYAMA), VOLODYMYR FESHCHUK, ARTEM STARODUB, VITALII SHEVCHENKO

Clothes: OST WON, NIKE

Accessories: STARO.STYLE, RODENSTOCK

Photographer: @V.SLAVINSKY

Style: PRIME TIME TEAM